thaigardenstore.com

HOME
หน้าร้าน
HOW TO ORDER
วิธีการสั่งซื้อ
WHO ARE WE
แนะนำตัว
FORUM
เว็บบอร์ด
PRODUCT  >  Growing Media วัสดุปลูก  >  หินPumice W#4
 

หินPumice W#4

มีสินค้าอยู่: ชิ้น
 
ราคา: บาท
 
กรุณาเลือกขนาด
 
กรุณาใส่จำนวน :
รายละเอียดสินค้า:
หินPumice W#4 สีขาว ขนาด 3-4 mm หินPumice แบบ High density คือเนื้อแน่น ไม่ลอยน้ำ ใช้เป็นวัสดุปลูกพืชต่างๆ หินPumice ชนิดนี้เรียกว่า Pumiceous tuffs ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ส่งให้เศษหินและแร่ทั้งที่เป็นของแข็งและหินหลอมละลายซึ่งเป็นของเหลวในขนาดต่างๆกันทั้งเล็กและใหญ่ให้ฟุ้งกระจายขึ้นไปเย็นตัวและแข็งเป็นหินทั้งหมดในชั้นบรรยากาศแล้วตกกลับลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงมาสะสมตัวที่พื้นผิวโลก มีลักษณะการวางตัวเป็นชั้นเหมือนหินตะกอนหรือหินชั้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หินPumiceous tuffs 1. ความสามารถในการดูดซับของเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เมื่อมาสัมผัสกับหินซึ่งมีรูพรุนจะถูกดูดซับไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง รอการปลดปล่อยให้กับพืชหรือสิ่งแวดล้อมเมื่อขาดแคลน 2. ความสามารถให้สารละลายให้แร่ธาตุแก่ต้นไม้ โดยหินPumiceous tuffsจะให้ซิลิคอน และอื่นๆ
Copyright 2014 ThaiGardenStore Shop