thaigardenstore.com

HOME
หน้าร้าน
HOW TO ORDER
วิธีการสั่งซื้อ
WHO ARE WE
แนะนำตัว
PRODUCT  >  Growing Media วัสดุปลูก  >  เบสโกรว์สแฟกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss) 150 กรัม
 

เบสโกรว์สแฟกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss) 150 กรัม

มีสินค้าอยู่: ชิ้น
 
ราคา: บาท
 
ค่าจัดส่งต่อชิ้น: บาท
 
กรุณาเลือกขนาด
 
กรุณาใส่จำนวน :
รายละเอียดสินค้า:
ขนาด 150 กรัม หรือ 12 liter คุณสมบัติที่ดีของเบสโกรว์สแฟกนั่มมอส –ต้นยาวแข็งแรง ซึ่งง่ายต่อการห่อหุ่ม ทำให้รากกล้วยไม้ยึดเกาะ –มีช่องว่างน้ำ อากาศ ออกซิเจนหวุนเวียนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ปลูกไม้กระถาง –ความเข้มข้นเกลือที่ละลายได้ในน้ำต่ำ –ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย –มีความสามารถในการดูดน้ำได้ถึง20เท่าของน้ำหนักตัว –ความเข้มข้นธาตุอาหารทั้งจากหญ้ามอสและตัวปุ๋ยที่ใช้ทั่วถึงทั้งกระถาง –การระบายน้ำสม่ำเสมอ –รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายดี –พืชที่ปลูกโตเร็วแข็งแรง –การจัดการทั้งก่อนและหลังการใช้ง่าย ประหยัดแรงงาน
เบสโกรว์สแฟกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss) เป็นพันธุ์เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ เพาะปลูกอยู่ในอ่าวฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์ซึ่งมี2 สายพันธุ์คือ 1.Sphagnum cristatum ข้อลำต้นยาว แข็งแรง มีคุณสมบัติเยี่ยม มีความยาวข้อถึง350มิลลิเมตร ปริมาณใบน้อย เมื่อผ่านการผลิตโดยขบวนการอบแห้ง และทำความสะอาดจะมีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการใช้งานสีเหลืองนวลถึงเขียวอ่อน การอุ้มน้ำดี ช่องว่างอากาศมาก ปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ต่ำและไม่สะสมเกลือจากการให้ปุ๋ย จึงเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม องค์ประกอบทางเคมีของsphagnum cristatum (สัดส่วนการวิเคราะห์ 1 : 1.5 น้ำ ต่อ หญ้ามอส) pH : 4.8 EC : 0.2 mS/cm Nitrate N : 1.0 mg/L Ammonium N : 3.0 mg/L Phosphorus : 2.0 mg/L Sulphur : 4.0 mg/L Postassium : 16.0 mg/L Calcium : 1.0 mg/L Magnesium : 1.0 mg/L Sodium : 17.0 mg/L 2.Sphagnum subnitens ต้นยาวข้อยาวนุ่มเหมือนขนนก มีคุณสมบัติทางเคมี ช่องว่างอากาศและน้ำคล้าย Sphagnum cristatumแต่หญ้ามอสชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยทางโครงสร้างแต่โดยรวมแล้วก็ดีต่อหญ้ามอสชนิดอื่นๆ แสฟกนั่มมอสทั้งสองสายพันธุ์มีโครงสร้างแข็งแรง การย่อยสลายหรือฉีกขาดยากกับการใช้ในกระถางไม่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษกับพืช หญ้ามอสชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่เยี่ยมทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตแข็งแรง
Copyright 2014 ThaiGardenStore Shop