thaigardenstore.com

HOME
หน้าร้าน
HOW TO ORDER
วิธีการสั่งซื้อ
WHO ARE WE
แนะนำตัว
PRODUCT  >  Organics Plants Foods Fertilizer and Hormone Plants อาหารเสริมพืช ปุ๋ย ฮอร์โมน  >  สติมูเรล(อมิโนแอซิด)
 

สติมูเรล(อมิโนแอซิด)

มีสินค้าอยู่: ชิ้น
 
ราคา: บาท
 
ค่าจัดส่งต่อชิ้น: บาท
 
กรุณาเลือกขนาด
 
กรุณาใส่จำนวน :
รายละเอียดสินค้า:
เฮชช.ดี สติมูเรล ประกอบด้วย อะมิโน แอซิค 18 ชนิด คุณลักษณะ : อะมิโน แอซิค มีลักษณะเป็นของเหลว, สีน้ำตาล, ความหนาแน่น 1.28 +/- 002, ค่า pH 5.8 +/- 0.5 คุณสมษัติ : ช่วยในการสังเคราะห์แสง เร่งให้ใบมีสีเขียวสด เร่งความหวาน เพิ่มสีสัน และเพิ่มน้ำหนักผล ส่งเสริมการเกิดตา แตกยอด ใบอ่อน และติดผล ต้านทานต่อโรค แมลง และความตึงเครียดต่อทุกสภาพอากาศ วัตถุดิบ : Soluble Protein of fish 8.7%, Vinasse 87.3% , Water 4.0% ขั้นตอนการผลิต : นำชิ้นส่วนต่างๆจากปลาทะเลสด ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลาย ตามธรรมชาติ ปราศจากเคมี ด้วยเอ็นไซม์ ทำปฎิกิริยาไฮโดไลซิส และทำการกำจัดเชื้อ และ ทำให้เป็นละอองจนได้เป็น Soluble Protein of fish ( Source of amino acid ) และนำมาผสมรวมกับ Vinasse กากน้ำตาล จากต้นบีรูท และ น้ำ เป็นระยะเวลา 30 นาที จนได้เป็น - STIMUREL
ส่วนประกอบ : - ไนโตรเจนอินทรีย์ (N) 50 กรัม ต่อลิตร 3.8% w/w - โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) 70 กรัม ต่อลิตร 5.4% w/w - ธาตุอื่นๆ เช่น โบรอน 16 mg/l 0.0016 %w/v , ทองแดง 5mg/l 0.0005%w/v , เหล็ก 110 mg/l 0.011% w/v, แมงกานีส 56 mg/l 0.0056 % w/v , โมลิบดินัม , สังกะสี 13 mg/l 0.0013%w/v - กรดอะมิโน แอซิด 14 % รวม 18 ชนิด ได้แก่ Tryptophane 0.128%, Acide aspartique 1.379%, Acide glutamique 3.570%, Alanine 0.962%, Arginine 0.624%, Cystine 0.095%, Glycine 1.075%, Histidine 0.264%, Isoleucine 0.533%, Leucine 0.862%, Lysine 0.803%, Méthionine 0.264%, Phénylalanine 0.476%, Proline 0.688%, Sérine 0.581%, Thréonine 0.541%, Tyrosine 0.494%, Valine 0.660% กรดอะมิโน 18 ชนิด มีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังนี้ - กรดกลูตามิก (Glutamic acid, glutamate : Glu) เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ Metabolism มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลด์ในใบพืช ทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้น สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น และเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลทส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในต้นพืชช่วยในการดูดซับไนโตรเจน เพิ่มรสชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ และราก พบมากในโปรตีนของเมล็ดพืช - โปรลีน (Proline : Pro) เป็นกรดโปรตีโนเจนิกอะมิโนที่หมู่ข้างเป็น ไซคลิกและเชื่อมต่อกับหมู่ เอ-อะมิโน ช่วยในการงอกของตา การผสมเกสร และการออกผลทำให้ผลใหญ่ เพิ่มความหวาน เพิ่มรสชาติ ช่วยพืชจากภาวะความเครียด เช่น สภาวะน้ำท่วม จากความร้อน และจากสภาวะดินเค็ม รวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโต - ซีสเทอีน (Cystein : Cys) มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในไซโทรพลาซึมของเซลล์ ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพ เนื่องพันธะไดซัลเฟอร์(Disulfide Bond) อันเกิดจากส่วนที่เหลือ (Residues) ของชีทเทอีนในโซ่พอลิเพ็บไทด์ (Polypeptide Chains) เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิ ทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อน ผล ปลายราก และช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของราก - ไอโซลิวซีน (Isoleucine : Iso) จะถูกทำ transamination แล้วตามด้วย oxidative carboxylation ๖การเติมหมู่คาร์บอกซิล )ได้เป็น α Keto acid ส่วนอีก 5 คาร์บอนที่เหลือก็จะถูกออกซิไดซ์ต่อได้เป็น acetyl-CoA และ propionyl-CoA มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไลการป้องกันของพืช - กรดแอสปาติก (Aspartic acid : Asp) จะทำให้เกิดการจับ CO2 โดยเกิดในส่วนเมโซฟิลล์ของใบซึ่ง Phospoenol(PEP) จะรวมกับ CO2 โดยมีเอนไซม์( Phospoenol Pyruvate Carboxylase (PEP Carboxylase) เป็นตัวคะตะไลท์ ปฏิกิริยาซึ่ง CO2 ถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน 4 อะตอม มีบทบาทในการกระตุ้นการแตกรากและเพิ่มจำนวนราก - อิสทิดีน (Histidine : His) เป็นสารตั้งต้นที่ถูก decarboxylation จาก histidine 5-hydroxytryptamine เป็น histamine ถูกสังเคราะห์จาก L-histidine โดยเอนไซม์ –histidine decarboxylase และมี pyridoxyl phosphate เป็นปัจจัยร่วมพบส่วนมากที่ในเนื้อเยื่อ basophils และ CSF ช่วยเพิ่มความเปรี้ยวทำหน้าที่เป็น chelators ขนส่งไอออนโลหะของพืช - อะลานีน (Alanine : Ala) เกี่ยวกับปฏิกิริยาทรานส์อะมิเนชันโดยอาศัยเอนไซท์ทรานส์อะมิเนสให้ไพรูเวท และถูกนำเข้าสู่กระบวนการ gluconeogenesis กรดอะมิโนอะลานีนจะช่วย เพิ่มรสชาติ และเพิ่มความหวานให้แก่พืชผักผลไม้ - กรดโอนีน (Threonine : Thr) ช่วยในการออกผล เพิ่มความหวาน กรดอะมิโน ทรีโอนีนสามารถนำมาสร้างกรดอะมิโนไกลซีนได้โดยอาศัยเอนไซม์ serine hydroxyl methyl transferase ผลิตผลข้างเคียงที่ได้ คือ acetaldehyde ซึ่งกลายเป็น acetyl CoA โดยอาศัยเอนไซม์ aldehydedehydrogenase ในการย่อยสลายซึ่งสารที่ได้จะเป็นตัวกลางในกระบวนการ Metabolism ช่วยให้พืชมีการสร้างและพัฒนาเนื้อเยื่อ - ไทโรซีน (Tyrosine : Tyr) บทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ส่ง สัญญาณ ของเซลล์พืช ควบคุมการเคลื่อนไหวของปากใบโดยกลไกของ Guard cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ข้างๆ โดยทั่วไปปากใบจะรวมไปถึงรูใบและเซลล์รอบๆ ซึ่งคือ Guard cell และ Subsidiary cell ไอน้ำจะระเหยอกมาจากพาลิเซด (Palisald)และสปอนจี (Spongy) ของใบเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อกับปากใบและอากาศ ภายนอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมเข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม แล้วเซลล์ก็รับคาร์บอนไดออกไซด์ไป ใบจะมีปากใบอยู่ทางด้านหลังใบและท้องใบ ช่วยให้เซลล์แก่ช้า - ทริพโตเฟน (Trytophane : Try) พืชใช้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน (Indole-3-acetic acid) บทบาทที่สำคัญของฮอร์โมนออกซิน IAA ต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ กระตุ้นการแบ่งเซลล์สามารถควบคุมการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ เร่งการขยายเซลล์ ควบุมการแตกราก ยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง ป้องกันการร่วงของใบ กิ่ง และผล - อาร์จินีน (Arginine : Arg) บทบาทเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการสร้างเพกตินในผนังเซลล์ ช่วยทำให้เนื้อเยื่อแน่น ส่งเสริมการพัฒนาของราก เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน ส่งเสริมเอธีลีน ช่วยชะลอการแก่ตัวชองใบ ส่งเสริมโพลิอามีนหลายชนิด โพลิอามีนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ภาวะเครียดจากดินเค็ม การขาดน้ำ และความเครียดจากภาวะเป็นกรด - ไกลซีน (Glycine : Gly) เพิ่มความหวาน เป็นสารตั้งต้นกระบวนการ Metabolism ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการสร้าง พัฒนาเนื้อเยื่อพืช กระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลด์ ทำให้พืชมีใบเขียวขึ้น เกิดการสังเคราะห์แสงมากขึ้น ทำหน้าที่เป็น Bacteriostatic Action ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้ โดยจะเข้าไปทำลายการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลต ส่งเสริมการดูดซับปริมาณธาตุอาหารมากขึ้น และช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในต้นพืช - วาลีน (Valine : Val) เป็นกรดอะมิโนประเภทกลูโคจินิค (glucogenic) จะถูกทำ transamination และdecarboxylation (การกำจัดหมู่คาร์บอกซิล) ในกระบวนการเมแทบอลิซึม หลังจากนั้นจะเป็นอนุกรมของปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเปลี่ยน 4 คาร์บอนไปเป็น propionyl-CoA ซึ่งจะเพิ่มรสชาติ และความสดของพืช - ไลซีน (Lysine :Lys) ถูกสังเคราะห์เป็น aspartic 3 – semi aldehyde homoserine ซึ่ง aspartic 3-semialdehyde ร่วมกับไพรูเวทจะสร้าง และสลายอาศัยปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ในที่สุดให้ตัวกกลางที่สำคัญ คือ glutaryl CoA เปลี่ยนแปลงต่อจะได้ acetoacetyl CoA และสลายเป็น acetyl CoA ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม ช่วยเพิ่มคามสดของสีสันในพืช - ลิวซีน (Leucine : Leu) คือกรดอะมิโนประเภทคีโตจินิค (ketogenic) จะสลายให้ acetyl CoA กับ aceto acetyl CoA ในปกิกิริยาหลายขั้นตอนของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งจะควบคุมกระบวนการพัฒนา การเพิ่มจำนวนเซลล์การบำรุงรักษาเซลล์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ และราก - ซีรีน (Serine : Ser) เป็นตัวกลางในกระบวนการ Metabolism โดยการออกซิเดชั่นของ 3-phosphoglycerate ให้เป็น 3-phospopyruvate และตามด้วยปฏิกิริยา transamination ได้ ฟอสฟอเซรีน ซึ่งจะกลายเป็นเซรีนโดยอาศัยเอนไซม์ฟอสฟาเตส (phospatase) ช่วยเพิ่มความหวาน - ฟินิลอะลานีน (Phenylalanine : Phe) มาจาก Phosphoenol pyruvate รวมกับ erythrose 4 phosphate เพื่อสร้าง chorismate และprephenate มีบทบาทในการกระตุ้นการแตกราก เพิ่มจำนวนราก และป้องกันโรคพืช - เมทไทโอนีน (Methionine : Met) เป็นกรดอะมิโนที่สำคัญในการให้หมู่เมทธิล(-CH3) แก่ตัวรับผ่านทาง s-adenosylmethionine ส่วนอีก 3 คาร์บอนที่เหลือก็จะถูกเปลี่ยนเป็น propioyl-CoA ซึ่งเป็นสารต้นตอของ succinyl-CoA กับสารอื่นในกระบวนการ Metabolism เร่งการเจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ของพืชมีบทบาทเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนโดยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น S-adenosyl methionine (SAM) ในลำดับต่อมา SAM ถูกเปลี่ยนเป็น 1-aminocyclopropane-1-carboxylic (ACC) จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเอทธิลีนจะช่วยในการออกผล การสุกของผล เพิ่มความหวาน ส่งเสริมไซโตไคนินและเอธีลีนจะช่วยในการเคลื่อนย้ายออกซิน ส่งเสริมการพัฒนาราก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : 1.ผลิตจากปลาทะเลน้ำลึก ในประเทศแถบทวีปยุโรป และ Vinasse ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลจากบีรูท ซึ่งมีค่าความหวานต่ำ กว่ากากน้ำตาลจากอ้อย จึงไม่ล่อแมลงและศัตรูพืช ให้มารบกวนพืช ตัว Vinasse มีความหนืดช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นตัวนำ กรดอะมิโนบางชนิดจากพืช และ โพสแทสเซียมตามธรรมชาติ อีกด้วย 2. กรดอะมิโน แอซิด เป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีน มีอนุภาคเล็ก อยู่ในรูปแบบคีเลต ละลายได้ง่าย ทำให้พืชดูดซึมทางใบ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที คีเลต คืออะไร? คีเลต มาจากคำว่า Chelation หมายถึง ปฏิกิริยาการรวมกันทางอินทรีย์เคมีกับธาตุอาหารที่มีประจุบวก เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชอยู่แล้ว เมื่อทำปฏิกิริยารวมกันจนกลายเป็นสารประกอบคีเลตแล้ว จะทำให้ละลายน้ำได้ดี ยังคงรูปเป็นสารอาหารที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ไม่ถูกประจุลบ เช่น สารละลายดิน หรือตกตะกอนจนกลายเป็นของแข็งที่พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ 3. ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และฮอร์โมนพืช ลดขั้นตอนการสร้างโปรตีน ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้พืช 4. เป็นผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมี ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้บริโภค สามารถใช้ได้กับแปลงเกษตรอินทรย์ โดยได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ANGIBAUD DEROME & SPECIALITES ประเทศฝรั่งเศส และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค กับสถาบัน ECOCERT ในทวีปยุโรป อัตราการใช้ และระยะเวลาการใช้ : - พืชสวน : 20-50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ใช้ก่อนออกดอก 1-2 เดือน และหลังติดผลทุก 15 วัน จนผลแก่ - พืชไร่ พืชผัก : 20- 30 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร หลังปลูกฉีดพ่น เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2-4 ครั้ง ต่อระยะการปลูก - ไม้ดอก ไม้ประดับ : 20- 30 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน
Copyright 2014 ThaiGardenStore Shop