ไธอะโนซาน(thiram)

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
สารสำคัญ tetramethylthiuram disulfide 80% WG ออกฤทธิ์ในทางป้องกันโรคพืช และเป็นสารขับไล่สัตว์บางชนิดเช่น หนู