เบสโกรว์สแฟกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss) 3 กก.

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด 3 กก หรือ 240 liter คุณสมบัติที่ดีของเบสโกรว์สแฟกนั่มมอส –ต้นยาวแข็งแรง ซึ่งง่ายต่อการห่อหุ่ม ทำให้รากกล้วยไม้ยึดเกาะ –มีช่องว่างน้ำ อากาศ ออกซิเจนหวุนเวียนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ปลูกไม้กระถาง –ความเข้มข้นเกลือที่ละลายได้ในน้ำต่ำ –ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย –มีความสามารถในการดูดน้ำได้ถึง20เท่าของน้ำหนักตัว –ความเข้มข้นธาตุอาหารทั้งจากหญ้ามอสและตัวปุ๋ยที่ใช้ทั่วถึงทั้งกระถาง –การระบายน้ำสม่ำเสมอ –รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายดี –พืชที่ปลูกโตเร็วแข็งแรง –การจัดการทั้งก่อนและหลังการใช้ง่าย ประหยัดแรงงาน