สแฟกนั่มมอสชิลี Chilean Moss 500 g.

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
สแฟกนั่มมอสขากประเทศชิลี เกรด AAA คุณสมบัติ วัสดุปลูกกล้วยไม้ เฟิน ทำมาจากสแฟกนั่มมอสของประเทศชิลี แช่น้ำก่อนการใช้งาน จนฟู แล้วบีบน้ำออก นำมาใช้ปลูกได้เลย