ฟิโปร50 สารฟิโปรนิลกำจัดเพลี้ยไฟ และแมลงในบ้าน

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ฟิโพรนิล สารตัวเดียวกับ แอสเซนด์ (ขายดีกว่าแอสเซนด์) กำจัดปลวก ฆ่าปลวก ฆ่าเห็บ มดแดง เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ และด้วงหมัดผัก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนทดสอบในไร่นา ฉลากจึงไม่เขียนว่ากำจัดปลวก แต่การใช้งานจริง สามารถกำจัดปลวกได้ดีมาก ขนาด: 100 cc ชื่อสามัญ: ฟิโพรนิล5% ประโยชน์: ใช้ป้องกันกำจัดปลวก ฆ่าปลวก ฆ่าเห็บ มดแดง และศัตรูพืช เช่น หนอนกอ, หนอนม้วนใบ, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยหอย, แมลงวันทอง, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยจักจั่น, แมลงหวีขาว, หนอนเจาะ, ด้วง, ด้วงหมัดผัก, หนอนใย, แมลงสิง, บั่ว เหมาะสำหรับพืช: ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราการใช้ : • ป้องกันกำจัดปลวก: 1) ฉีดพ่นบริเวณที่พบเจอ ตามทางเดินปลวก 20 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร (1 ส่วน / น้ำ 50 ส่วน) 2) ราดภายนอกรอบตัวอาคาร แนวรั้วบ้าน เพื่อป้องกันปลวก และแมลงรบกวน ใช้อัตรา 100-200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 3) อัดลงท่อใต้อาคาร ใช้อัตรา 100-200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร (1 ขวด / พื้นที่ 40 ตารางเมตร) • เพลี้ยไฟ 4 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร • หนอนกอ หนอนม้วนใบ 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร • ด้วงหมัดผัก 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร