ซันดีทรอยด์ สารไซเปอร์เมธริน35% กำจัดหนอน

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสามัญ: ไซเปอร์เมทริน 35% Cypermethrin 35% w/v EC กลุ่มสารเคมี: Pyrethroid ประเภทของยา :น้ำ สารสำคัญ: (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR-3-(2,2-dichlorovinyl)-2-2-dimethylcyclopropanecarboxylate อัตราการใช้: อัตรา 5-10 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อป้องกันแมลง เมื่อพบแมลงระบาดควรใช้ อัตรา 15-25 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พืชที่ใช้: ข้าว ส้ม ยาสูบ ฝ้าย องุ่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กาแฟ ถั่วเหลือง มะม่วง มะปราง ลำใย ไม้ผล ผักต่าง ๆ ไม้ดอกและไม้ประดับทั่ว ๆ ไป ความสามรถในการกำจัดได้: หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบ หนอนไถเปลือก บั่ว แมลงสิง หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ และหนอนผีเสื้ออื่น ๆ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ มวนแดง วิธีใช้: ผสมน้ำกวนให้เข้ากันดีฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้ การออกฤทธิ์: ไม่ดูดซึมทางสัมผัส กินตาย ถูกตัวตาย และไอระเหย PHI : (days) 7-14 ข้อควรรู้ : เป็นพิษต่อปลาและเป็นอันตรายกับผึ้ง เป็นยาร้อน ไม่ควรใช้ในระยะที่พืชออกดอก ออกฤทธิ์น๊อคแมลงได้เร็วและมีความคงตัวดี ผลในการกำจัดส่วนใหญ่ได้รับจากการที่ตัวยาถูกตัวหนอน เมื่อใช้กับพืชที่มีการเพาะปลูกหนาแน่น จึงควรเพิ่มปริมาณฉีดพ่น