ซันเมทริน สารเดลต้าเมทริน3% กำจัดยุง ยาพ่นยุง

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) ความเข้มข้น 3% w/w สูตรเข้มข้นกว่าท้องตลาดทั่วไป เนื้อยานำเข้าเกรดดีมาก สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ขนาด 100 cc มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืช มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่าสารชนิดอื่น ๆ เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด ย่อมสลายได้เองในธรรมชาติ และไม่สะสมในพืช และ สัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรเพื่อใช้ทางการเกษตร และยังสามารถใช้กำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงคลาน แมลงบินต่างๆ สามารถใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง สำหรับปศุสัตว์ กำจัดยุง มด แมลงสาบ มอด แมลงวัน แมลงคลาน แมลงบินต่างๆ สำหรับเกษตร กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ น๊อคผีเสื้อขาว แมลงหวี่ แมลงบินต่างๆ วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง - เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ ซีเดลต้า 3% 6 cc ต่อน้ำมันดีเซลโซล่า 1 ลิตร - มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kg วิธีการใช้สำหรับเกษตร -ใช้อัตรา 80-100ซีซี ผสมน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก