หินสีส้ม Orange Scoria หินแร่สีส้มอุดมด้วยธาตุอาหารต้นไม้

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
หินOrange Scoria แบบ High density คือเนื้อแน่น ไม่ลอยน้ำ ใช้เป็นวัสดุปลูกพืชต่างๆ หินvolcanic rock ชนิดนี้เรียกว่า Orange Scoria ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ส่งให้เศษหินและแร่ทั้งที่เป็นของแข็งและหินหลอมละลายซึ่งเป็นของเหลวในขนาดต่างๆกันทั้งเล็กและใหญ่ให้ฟุ้งกระจายขึ้นไปเย็นตัวและแข็งเป็นหินทั้งหมดในชั้นบรรยากาศแล้วตกกลับลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงมาสะสมตัวที่พื้นผิวโลก มีลักษณะการวางตัวเป็นชั้นเหมือนหินตะกอนหรือหินชั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หินPumiceous tuffs 1. ความสามารถในการดูดซับของเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เมื่อมาสัมผัสกับหินซึ่งมีรูพรุนจะถูกดูดซับไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง รอการปลดปล่อยให้กับพืชหรือสิ่งแวดล้อมเมื่อขาดแคลน 2. ความสามารถให้สารละลายให้แร่ธาตุแก่ต้นไม้ โดยหินOrange Scoriaจะให้ซิลิคอน และอื่นๆเช่นแคลเซียม แม็กนีเซียม โปแตสเซียม