ดินพร้อมปลูกฟิโลเดนดรอน

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ดินพร้อมปลูกฟิโลเดนดรอน ซอยล์ Philodendron Best soil mixed Soil Thaigardenstore ตอบโจทย์ของทุกคำตอบสำหรับผู้เลี้ยงหน้าวัวสายพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิโลไต่ตามต้นไม้ ฟิโลที่เลื้อตามพื้นดิน ไม่ต้องไปวุ่นวายจัดหา สั่งซื้อมวลสารต่างๆในโลกมาปลูกต้นฟิโลแสนรักของคุณ เนื่องจากฟิโลเป็นไม้ที่มีรากอากาศมาก Hemi- Epiphytics plants บางชนิดขึ้นตามต้นไม้ที่มีทั้งรากที่ลงดินและรากอากาศตามต้นไม้ หรือจะเป็นชนิด ตามพื้นดิน terestrial plants รับประกันเอาอยู่ด้วยดินถุงนี้ค่ะ ผ่านการทดสอบและใช้จริงของพี่อุ๊Thaigardenstore โดยส่วนผสมที่ใช้สารตั้งต้นเป็น - ดินTGS Green Soil - Orange Scoria - Mulch Pine Bark - LecaBall - Tangsan - Akadama - Kanuma - Black Scoria - TGS X - MagAmp รวมมวลสารทั้งหมดแล้วมากกว่า 19 ชนิด!! ครบถ้วนตามความต้องการ ไม่ว่าทางด้านความสมบูรณ์ สีสรรของใบ แต่ไม่มีส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี และ สารกำจัดแมลง(ต้องไปเติมเอง) สามารถใช้ปลูกในบ้านที่มีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้อย่างปลอดภัย SOILLESS PREMIUM MIXED ปลอดไส้เดือนฝอยและเชื้อราที่เป็นพิษกับพืช ถุงบรรจุ 20 ลิตร (การตวงใช้หลักปริมาตรสากล) น้ำหนักประมาณ 8 kg(แปรผันเล็กน้อยตามความชื้นของส่วนผสม แต่ปริมาตรคงที่) (10 x 10 x10 cm = 1 L.) สามารถปลูกใช้กระถาง 5นิ้ว ได้ 20 กระถาง