ดินTGS Green Soil สูตร Herbs & Cannabis ขนาด 30ลิตร

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ดินTGS Green Soil สูตร Herbs & Cannabis ด้วยสูตรปรับปรุงเพิ่มศักยภาพความเขียวของใบ มีธาตุอาหารเหมาะสม ด้วยสูตรผสมสำเร็จโครงสร้างของดินที่ไม่ยุบตัวง่าย ไม่แน่น และ อินทรียวัตถุที่พอเหมาะพอดี โดยทรงเรโชวความสมดุลของดินในอุดมคติ เพื่อเหมาะสมกับทุกระยะการเจริญเติบโตและความต้องการของพืช ใช้ได้ตั้งแต่ทุกระยะการปลูก ตั้งแต่หลังเพาะเมล็ดไปแล้ว ความสูงต้นประมาณ10cm โดยใช้ปลูกได้ไปจนถึงช่วงทำดอก โดยการย้ายเปลี่ยนขนาดกระถางให้สมดุลกับขนสดและอายุต้น ไม่ว่าจะปลูกเพื่อเอาดอกหรือเอาใบ ดินTGS Green Soil สูตร Herbs & Cannabis ก็ตอบโจทย์ทุกข้อ