ลูเฟนนูรอน กำจัดหนอนดื้อยา คุมไข่ ฆ่าหนอน ขนาด 1ลิตร

ราคา บาท
ค่าจัดส่งต่อชิ้น บาท
รายละเอียดสินค้า
ลูเฟนนูรอน 5% กำจัดหนอนทุกชนิด ยับยั้งตัวอ่อน หนอนห่อใบข้าวในข้าว เผือก ไร่ สวนต่างๆ ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน ส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ทางด้านการกินหรือกินตาย ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวแก่ได้ ทำให้วงจรชีวิตสูญเสียไป ทำให้หนอนและแมลงศัตรูพืชหยุดการกินอาหาร กลุ่มหนอนศัตรูพืชชนิดต่างๆ(Lepidoptera) กลุ่มด้วงศัตรูพืชชนิดต่างๆ (Coleoptera) แมลงหวี่ขาวส้ม ไรสนิมส้ม ไม้ผล พืชผัก ส้ม ส้มโอ ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง ฝ้าย อัตราใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร